Privacybeleid

Privacy Policy

Ingangsdatum 16 augustus 2016. OneLinQ B.V. (“Company”)

Dit gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op het bedrijf (bedrijf, ons, onze, we of wij) en alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun medewerkers. Door gebruik te maken van deze website (de website), gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie op de wijze die in dit privacybeleid is uiteengezet. Tevens erkent u dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving vooraf kunnen wijzigen, aanpassen of anderszins bijwerken en delen kunnen toevoegen of eruit halen. Wij hechten veel belang aan de privacy van consumenten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website en geeft aan hoe op deze website gegevens worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt, wat uw mogelijkheden zijn betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe u toegang tot deze gegevens kunt krijgen en deze kunt wijzigen.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op alle persoonlijke gegevens die het bedrijf ontvangt van zijn klanten (digitaal, op papier of mondeling). De TRUSTe-certificering is van toepassing op de volgende eigendommen: www.onelinq.com

U kunt informatie over onze betrekkingen met TRUSTe nalezen op de validatiepagina; klik hiervoor op het TRUSTe-zegel. Neem als u vindt dat een kwestie aangaande privacy of gebruik van gegevens door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld, contact op met TRUSTe via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

1. Verzamelen en gebruik van gegevens.

We verzamelen niet meer gegevens dan die we nodig hebben voor specifieke en vastgestelde doeleinden en we gebruiken deze alleen voor andere doeleinden als we hiervoor uw toestemming hebben verkregen. We verzamelen de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:

Contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en postcode.

Informatie over uw bedrijf, zoals de bedrijfsnaam, functie, het product waarin u bent geïnteresseerd, het tijdskader van de aankoop, uw beoogde toepassing en project.

We gebruiken deze informatie om:

Het bedrijf combineert de door het bedrijf verzamelde gegevens niet met aanvullende gegevens verkregen uit externe bronnen.

 

2. Het delen van gegevens
We delen uw persoonlijke gegevens alleen met externe partijen op de manieren die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

We kunnen persoonlijke gegevens delen met bedrijven die ons helpen met het ontwikkelen van verkoop- en marketingstrategieën voor onze services. Overdracht aan verdere externe partijen valt onder de serviceovereenkomsten met onze klanten. Onze serviceproviders mogen persoonlijke gegevens alleen gebruiken als ze noodzakelijk zijn voor de levering van deze diensten aan ons. We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Links naar websites van externe partijen. Onze website bevat links naar andere websites, waarvoor mogelijk een ander privacybeleid geldt. Als u op een dergelijke website persoonlijke gegevens verstrekt, is het gebruik van deze gegevens onderworpen aan het privacybeleid van deze websites. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt, zorgvuldig na te lezen.

Juridische disclaimer

We kunnen persoonlijke gegevens in de volgende gevallen ook vrijgeven: Indien dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld naar aanleiding van een dagvaarding of vergelijkbaar juridisch proces. Indien we er in goed vertrouwen van overtuigd zijn dat openbaarmaking nodig is om onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, naar aanleiding van een fraudeonderzoek of op verzoek van de overheid. Als het bedrijf is betrokken bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de activa, wordt u per e-mail en/of middels een duidelijke kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van een wijziging in eigendom of gebruik van uw persoonlijke gegevens, alsmede van mogelijkheden die u worden geboden betreffende uw persoonlijke gegevens. Aan een externe partij nadat hiervoor vooraf uw toestemming is verkregen.

 

3. Gebruikerstoegang en -keuze

Als uw persoonlijke gegevens veranderen of als u niet langer gebruik wenst te maken van onze service, hebt u de mogelijkheid om deze te corrigeren, bij te werken, te wijzigen, verwijderen of deactiveren door een e-mail te sturen naar Customer Support, ons hierover per post te informeren door een brief te sturen naar het onderstaande contactadres, of door u af te melden via de afmeldlink in de e-mailberichten die u van ons ontvangt.

We reageren binnen 30 dagen op uw verzoek. Bewaarbeleid We bewaren persoonlijke gegevens zolang uw account actief is of als dit noodzakelijk is om onze diensten te verlenen. Het bedrijf bewaart en gebruikt deze persoonlijke gegevens op basis van noodzakelijkheid om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voor het afhandelen van geschillen en om onze overeenkomsten te bekrachtigen.

Persoonlijke gegevens kunnen ook in een archief worden bewaard voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

Communicatie via e-mail

Het verzenden van e-mails maakt onderdeel uit van onze service. U ontvangt alleen een e-mail van ons als u het formulier op de pagina Contact (indien van toepassing) hebt ingevuld en verzonden of als u een e-mail via uw account hebt verzonden naar het op onze website vermelde e-mailadres.

 

4. Trackingtechnologieën

Logbestanden
Zoals bij de meeste websites het geval is, verzamelen wij daarnaast automatisch bepaalde gegevens en slaan wij deze op in logbestanden. Het kan hier gaan om: internetprotocoladressen (IP-adressen), type browser, internetserviceprovider (ISP), verwijzings-/uitgangpagina’s, besturingssysteem, datum/-tijdstempel en/of klikgegevens. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan eventuele andere informatie over u waarover we beschikken.

Cookies en andere trackingtechnieken
Wij en onze partners gebruiken cookies of soortgelijke technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, het navigeren van gebruikers op de website te volgen en om demografische informatie te verzamelen over ons volledige gebruikersbestand.

 

5. Security

Het bedrijf treft fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We volgen algemeen aanvaarde normen op om de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht als nadat we ze hebben ontvangen.

Geen enkele methode voor gegevensoverdracht via het internet of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij u geen absolute veiligheid garanderen. Mocht u nog vragen hebben over veiligheid op onze website, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar Customer Support.

 

6. Wijzigingen van dit beleid

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 16 augustus 2016. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Als het privacybeleid wordt gewijzigd en/of aangepast, wordt het herziene privacybeleid gepubliceerd op de website van het bedrijf. Een herzien privacybeleid is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verzameld of aangepast na de ingangsdatum van het herziene beleid. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het op de website van het bedrijf gepubliceerde privacybeleid regelmatig te controleren.

Wij adviseren onze klanten dan ook om de website als favoriet op te slaan en regelmatig na te lezen op updates, en om het privacybeleid te downloaden of af te drukken als referentiemateriaal.

 

7. Neem contact met ons op

OneLinQ B.V.
Euclideslaan 1,
3584 BL Utrecht,
The Netherlands

Phone: +31(0)88 9956000
Email: privacy@onelinq.com

OneLinQ is gelieerd aan ACE Software Solutions