Privacybeleid

Privacy Policy

Ingangsdatum 10 september 2018. OneLinQ B.V. (“Bedrijf”)
TRUSTe

Dit Product Privacy Beleid heeft betrekking op Bedrijf (“Bedrijf”, “Ons”, “Wij”), eigenaar en beheerder van het OneLinQ online platform (https://onelinq.nl), en al haar afhankelijke groepsmaatschappijen, gelieerde bedrijven en hun werknemers.

Door het gebruik van ons OneLinQ online platform (hierna te noemen de “Service”) stemt u, als afnemer van de OneLinQ service (hierna te noemen “Klant”, “Klanten”), in met het verzamelen en gebruiken van informatie zoals uiteengezet in dit Product Privacy Beleid. Bedrijf behoudt zich het recht voor dit Product Privacy Beleid op elk moment te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

Het beschermen van de consumenten privacy is belangrijk voor Bedrijf. Dit Product Privacy Beleid geldt alleen voor de Service en heeft betrekking op hoe Bedrijf informatie verzamelt, gebruikt en welke keuzes u heeft betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevensen hoe u toegang heeft tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit Product Privacy Beleid heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die Bedrijf van haar klanten heeft ontvangen, zowel elektronisch, schriftelijk als mondeling.

De TRUSTe-certificering omvat het verzamelen, het gebruik en de verspreiding van informatie die wij verzamelen via onze Service, het OneLinQ online platform (https://onelinq.nl). Het gebruik van de via onze Service verzamelde informatie is beperkt tot de serviceverlening die de Klant met OneLinQ BV is overeengekomen.

Om inzicht te krijgen in onze relatie met TRUSTe kunt u terecht op de validatiepagina door te klikken op het TRUSTe-icoon. Indien een privacy- of gegevensgebruikvraagstuk niet naar tevredenheid is behandeld door ons, kunt u contact opnemen met TRUSTe via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

 

1. Verzameling en gebruik van Informatie

Bedrijf verzamelt informatie via haar Klanten en heeft geen directe relatie met de personen van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als u een afnemer, partner of werknemer bent van één van onze Klanten en niet wilt dat uw informatie wordt verwerkt door de Klanten die onze Service gebruiken, neem dan contact op met deze Klant. Wij verzamelen alleen die persoonlijke informatie die wij nodig hebben voor specifieke, vastgestelde doelen en zullen deze niet gebruiken voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

Wij verzamelen de volgende typen persoonlijke informatie van of namens onze Klanten:

Contactinformatie, zoals naam en e-mailadres, postadres, telefoonnummer.
Financiële informatie, zoals bankrekeningnummers.
Unieke identificatiegegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord.
Uw financiële transactiegegevens, die de volgende informatie zouden kunnen bevatten: bedrijfsnaam, adres, naam en adres van de begunstigde, bankrekeningnummers, saldoinformatie, transactiedatum en -bedrag, burgerservicenummer, salarisgegevens.
Wij gebruiken deze informatie om:

Het mogelijk te maken om transacties ten behoeve van onze Klanten te verwerken.
U meldingen en informatie te sturen betreffende activiteiten op uw rekening.
Te reageren op verzoeken en vragen van onze Klanten.
Betaal- en/of incassobestanden bij de bank te kunnen insturen in opdracht van onze Klanten.
De gevraagde financiële service te verlenen in opdracht van onze Klanten.
Onze service te verbeteren.
Geanonimiseerd onderzoek en analyse uit te voeren.
Om de transanctieverwerking te bespoedigen kan de Service de transactiegegevens verrijken met informatie van derden om zo de transactieverwerking te versnellen zonder dat handmatig ingrijpen nodig is.

 

2. Delen van informatie

Het kan voorkomen dat wij uw persoonlijke informatie delen met bedrijven die ons ondersteunen in onze dienstverlening. Het delen van deze informatie met derden valt binnen de overeenkomst met onze Klanten. Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden. Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen met derden delen voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy document.

 

Service providers

Het kan voorkomen dat Bedrijf uw persoonlijke informatie deelt met bedrijven die ons ondersteunen in onze dienstverlening. Deze ondersteuning betreft het monitoren en het oplossen van incidenten in het systeem. Het is onze service providers alleen toegestaan om persoonlijke informatie te gebruiken indien dit noodzakelijk is.

 

Legal Disclaimer

Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonlijke informatie vrijgeven:

Indien dit vereist is door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, of soortgelijke juridische processen.
Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat het vrijgeven noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te voldoen aan een verzoek van de overheid.
Indien Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van haar bezittingen. U krijgt dan bericht via e-mail en/of een prominente aankondiging op onze website over de eigendomswijziging of de wijziging in het gebruik van uw persoonlijke informatie, alsmede de keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie.
Aan iedere andere derde partij, alleen met uw voorafgaande toestemming.

 

3. Gebruikerstoegang en keuzes

Bedrijf kan wel of niet een directe relatie hebben met de personen of organisaties wiens persoonlijke informatie wordt verwerkt. Een persoon of organisatie die een directe Klant is van Bedrijf en toegang wil tot, iets wil wijzigen of onjuiste gegevens wil verwijderen,dient zijn of haar vraag rechtstreeks te e-mailen naar Bedrijf. Indien Klant Bedrijf verzoekt om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen 30 dagen op dit verzoek reageren.

Een persoon of organisatie die geen directe Klant is van Bedrijf en toegang wil tot, iets wil wijzigen of onjuiste gegevens wil verwijderen,dient zijn of haar vraag te richten aan de Klant van Bedrijf (de beheerder van de gegevens). Indien Klant Bedrijf verzoekt om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen 30 dagen op dit verzoek reageren.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonlijke gegevens, die wij namens onze Klanten verwerken, zo lang als nodig is om service te verlenen aan onze Klant. Bedrijf bewaart en gebruikt deze persoonlijke informatie indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Wij kunnen tevens persoonlijke gegevens in een archief bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

Optie

Het ontvangen van e-mails vanuit de Service is onderdeel van de functionaliteit. Indien onze Klant geen e-mails wenst te ontvangen, kunnen zij Bedrijf hierover informeren. Bedrijf wijzigt de configuratie zodat er geen e-mails meer verstuurd worden naar Klant. Aanvullend, indien u deze e-mails niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit laten wijzigen door contact op te nemen met onze Klant. Zodra het verzoek van Klant is ontvangen, zal Bedrijf de configuratie wijzigen zodat er geen e-mails meer naar u worden verstuurd.

 

4. Tracking Technologies

Logbestanden

Zoals bij de meeste webapplicaties, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internet protocol (IP) adressen, het type browser, internet service provider (ISP), referring/exit-pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd-stempel en/of klikgedrag. Deze automatisch verzamelde gegevens koppelen wij niet aan andere informatie die wij over u verzamelen.

 

Cookies en andere tracking Technologies

Bedrijf gebruikt technologieën zoals cookies, labels en scripts om uw voorkeuren op te slaan, zodat wij u een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

 

5. Beveiliging

Wij nemen passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatiete beschermen tegen verlies, misbruik, toegang door onbevoegden of het onbevoegd vrijgeven, wijzigen en vernietigen hiervan. Wanneer u gevoelige informatie (zoals inloggegevens) invoert, versleutelen wij de overdracht van deze informatie met behulp van secure socket layer technologie (SSL).

Wij hanteren algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als de ontvangst. Er is echter geen enkele overdrachts- of elektronische opslagmethode op het internet die 100% veilig is. Derhalve kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Indien u vragen heeft over de beveiliging van onze Service, kunt u via e-mail contact opnemen met onze supportafdeling.

 

6. Beleidswijzigingen

Dit Product Privacy Beleid is voor het laatst herzien op 24 mei 2018. Dit Product Privacy Beleid kan worden gewijzigd indien er iets verandert in onze informatieverwerking. Indien dit grote wijzigen betreft, zullen wij u van te voren informeren door middel van een aankondiging in onze applicatie. Wij raden u aan om deze privacy pagina in de gaten te houden voor de laatste informatie over onze privacy richtlijnen.

 

7. Contactgegevens

OneLinQ B.V.
Euclideslaan 1,
3584 BL Utrecht,
The Netherlands
Phone: +31(0)88 9956000
Email: privacy@onelinq.nl

OneLinQ is gelieerd aan ACE Software Solutions.